Tanker fra en tenkende tenker

tirsdag, mai 10, 2005

Programvarepatenter eller innovasjon?

Dette er et enten eller valg! IKT-Norge og Per Morten Hoff har normalt mye å fare med, men patentuttalelsen deres tar jeg avstand fra.

Patentering er et middel for å sikre at de som gjør en investering i nyskapning skal få noe igjen for det. Dersom satsningen også vil gjennomføres selv om selskapet ikke får patent, er ikke patentet annet enn en "unfair advantage" til de som har fylt ut skjemaene. Dersom et programvareselskap velger å ikke gjøre investeringen fordi de ikke kan oppnå patent, så ville det vært et argument for programvarepatenter. Slik fungerer ikke programvarebransjen, for de satser uansett!

I legemiddelbransjen er det annerledes. Der er det s mange krav, så lang utviklingstid og så dyrt at man ikke ville investert uten patentering. Da er det et argument for patentering.

Norge bør si nei til MP3 lovgivningen. Hvis vi senere blir overstyrt, så får det heller være. Da har vi markert et viktig poeng og andre vil følge etter.

Programvareindustrien må være historiens mest innovative bransje. VI bør ikke bremse denne utviklingen ved å innføre patenter på programvare.

Jeg har forøvrig skrevet litt om dette med patenter som hindrer innovasjon tidligere.

Ingen kommentarer: