Tanker fra en tenkende tenker

søndag, september 11, 2005

Programvarepatenter vs innovasjon

Verden går stadig fremover. Nye teknologier, nye produkter og nye trender forandrer både våre liv og næringsliv. Noen utviklinger liker vi, andre liker vi ikke. Jeg velger allikevel å tro at vi alle alt i alt føler at videreutviklingen er et fremskritt.

Samfunnet ønsker fremskritt og innovasjon, og prøver derfor å legge til rette for det. Tildelelse av midlertidig enerett og monopol gjennom patenter er et eksempel på en slik tilrettelegging og oppmuntring.

Intensjonen med patentlovgivningen er å gi oppfinneren en beskyttelse av sin opppfinnelse i bytte mot publisering slik at samfunnet kan få glede av nyvinningen. Et alternativ for oppfinneren er hemmelighold, men da får ikke samfunnet samme glede av nyvinningen.

Det er viktig å få med seg at motstanden mot programvarepatenter ikke består av nei-til-alt type orgnisasjoner. Motstanden er sterk blant oss som er tilhengere av å la markedskreftene få gjøre jobben sin. Vi er mennesker som lager dataprogrammer. Vi starter bedrifter med et naivt håp om å gjøre stor suksess. Vi bedriver innovasjon og vi vil ikke få vår drøm knust eller lagt i en skuff fordi advokatutguftene i forbindelse med patentspørsmål blir uoverkommelige.

Tilhengerne av programvarepatenter trekker gjerne frem at patenter gir de små en sjanse i forhold til de store. Dette er et vikarierende argument som er galt og dessuten irrelevant. Patenter er ikke til for å hjelpe de små, det er et middel for å fremme innovasjon. Det var ikke et patent på slyngen som gjorde det mulig for David å slå Goliat. Det var hans snarrådighet og hans ferdigheter. Slik er det for små ambisiøse selskaper også. De slår ikke en Goliat gjennom patentering av en ny og bedre slynge.

Som en sterk tilhenger av markedskreftene er det naturlig for meg å være en sterk motstander av programvarepatenter. Det er ikke uvitenhet som gjør meg til motstander. Jeg er for patentering der det fungerer som en oppmuntring til innovasjon. Legemiddelindustrien er avhengig av patenter for å fungere. Det er negative sider ved patenter der også, men patenter fremmer helt klart innovasjon i legemiddelindustrien. Et legemiddel må gjennom en lang og dyr prosess før en nyvinning er tilgjengelig på markedet. 10-15 år og en investering på en milliard kroner er helt vanlig. Dersom alle kunne kopiert legemiddelet etterpå ville det aldri vært mulig å tjene inn igjen investeringen. Med et patent får selskapet en enerett i 20 år fra patentinnvilgelse. Det betyr 5-10 år med enerett før andre aktører kommer inn med et konkurrerende produkt.

Innovasjon i programvarebransjen fungerer ikke som i legemiddelbransjen. Det stilles ikke krav om en test prosess på 10-15 år før et produkt kan slippes ut i markedet. Markedet har som regel belønnet selskapet som kom først med ny funksjonalitet, ikke selskapet som leverte det best testede produktet med færrest bugs. Dette har endret seg endel med de siste årenes fokus på sikkerhet, men fortsatt slippes de fleste programmer med en rekke kjente bugs. Dagens ledende programvareselskaper kom dit de er i dag uten patenter. De hadde neppe klart det hvis programvarepatenter var utbredt på deres tid.

Markedskreftene sørger for at ineffektive selskaper dør ut og at markedsledende selskaper vippes av tronen hvis de ikke henger med på utviklingen. Store markedsledere har som regel problemer med å henge med. De er som regel for opphengt i dagens lønnsomme kunder og overser nyvinninger fordi deres kunder ikke etterspør dem. Nå nyvinningen har modnet nok er det for sent. Da er det for sent og nykommeren er nå markedsleder på en teknologisk innovasjon som raskt tar over for teknologien i det eksisterende markedet. Dette har blitt behørig dokumentert av professor Clayton Christensen ved MIT og kalles Disruptive Technology.

Når markedslederen har forstått hva som er i ferd med å skje, gjelder det å beskytte sin posisjon mens man kommer seg på banen. Et effektivt middel vil da være å hente frem noen patenter som man kan bruke mot denne nykommeren. Et dataprogram vil alltid gjøre mye mer enn det selve oppfinnelsen dreier seg om så det finnes alltid noe man kan bruke. Dessuten er det ikke nødvendig for den eksisterende markedslederen å vinne. Det holder å forsinke nykommeren og få dem til å gå tom for penger.

Programvarepatenter er nå i ferd med å ødelegge for innovative selskaper som prøver å drive utviklingen fremover. Er vi virkelig så naive at vi sier ja til å innføre et amerikansk patentsystem her i Norge og Europa, når vi vet at amerikanerne selv ser behovet for en patentreform?


OBS! Dette er et innlegg som jeg har skrevet på min lille telefon. Tanken var å renskrive det slik at det kunne bli en kronikk som jeg hadde tenkt til å sende inn til en av riksavisene. Tiden har imidlertid ikke strukket særlig godt til i det siste. Derfor publiserer jeg den her på bloggen min, slik at andre kanskje kan hjelpe meg videre med den.

Ingen kommentarer: