Tanker fra en tenkende tenker

torsdag, august 11, 2005

Pangstart

Jeg er prosjektleder for et prosjekt hvor vi skal hjelpe Grundere i Oslo og Akershus med å utvikle sin forretningside og skrive en forretningsplan. Interesserte idehavere kan ta kontakt med meg for å få litt mer informasjon.

Pangstart er et prosjekt i regi av Næringsetaten i Oslo kommune i sammarbeid med Innovasjon Norge, Handelshøgskolen BI, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Akershus.

Prosjektet vil gå over to uker høsten 2005. Først er det en uke med to intensive kursdager. Deretter er det en uke med intensiv utvikling av forretningsideen og skriving av forretningsplanen. Idehaverne får bistand av studenter med en variert faglig bakgrunn, samt ansatte i det offentlige virkemiddelapparat. Etter endt kurs vil idehaverne stå igjen med økt kompetanse, en skriftlig forretningsplan, en PowerPoint presentasjon av planen og en markedsundersøkelse.

For å delta må du enten ha startet, eller ha planer om å starte, et AS i kalenderåret 2005. Selskapet må stiftes og ha forretningsadresse i Oslo eller Akershus.

Selskapet kan ikke være en bijobb, men må ha potensiale til raskt å bli en arbeidsgiver for flere personer i helttidsstiling.

4-6 forretningsideer vil velges ut for deltagelse. Vi ønsker en variert sammensetning og vil velge ut i fra en vurdering av forretningsideen, evnen til å gjennomføre, og idehavernes motivasjon.

Søkerne må sende prosjektet en skriftlig søknad innen 1. september 2005. Deretter vil de som plukkes ut få et tilbud om å delta, og dette må aksepteres med en bindende skriftlig påmelding. Det er ikke anledning til å trekke seg eller ikke møte opp etter at man har bekreftet sin plass.


Hvis noen er interessert kan de ta direkte kontakt med meg pr. email, abrenna@online.no, for å få mer info. Gi meg et kort avsnitt om forretningsideen og legg ved telefonnummeret så ringer jeg deg opp for å høre mer.

Mer informasjon kommer etterhvert.

Ingen kommentarer: