Tanker fra en tenkende tenker

mandag, mars 28, 2005

Elevator pitch

En elevator pitch er en rask muntlig presentasjon av en forretningside for en potensiell investor. Den kan være på ca. 30 sekunder, og er et verktøy for å pirre nysgjerrigheten slik at man får muligheten for en lengre presentasjon etterpå.

Det heter en elevator pitch fordi den er ment å bruke når du litt tilfeldig treffer en aktuell investor i en situasjon der vedkommende like gjerne kan høre på deg mens han allikevel står og venter.

Hva som skal inngå i en elevator pitch kan variere og det er ingen mal for hvordan den skal presenteres. Noen ting bør imidlertid være med:
- En åpning som skaper interesse
- Hva er det?
- Hvor stort er markedet?
- Hva gjør dette unikt?
- Hvorfor presenterer du dette for vedkommende?
- Hvor stor investering kreves?

En elevator pitch må øves på. Det tar lang tid å lage en presentasjon som er så kort, men innsatsen er verdt det. Jeg liker å ta utgangspunkt i en posisjonerings statement som er laget av markedsføringsguruene Al Ries og Jack Trout i deres bok Positioning:
For [Target customer]
Who [need/opportunity]
[Product] is a [product category]
That [benefit]

Unlike [prime competition]
Our product [prime difference]

Med denne teknikken kommer man raskt ned til kjernen i det man ønsker å presentere:
For CIO's in companies with 100-500 computers
Who needs to ensure license compliance
Silver Bullet is a software license management system
That quickly and easily collects and presents the necessary software license information

Unlike existing solutions that needs complex installations
Our product runs directly from a single computer

Med dette som utgangspunkt kan man legge til en åpning og avslutte med størrelsen på markedet og hvor mye penger vi trenger for å gjennomføre det hele.

Til slutt pleier jeg ikke å stå igjen med denne litt statiske presentasjonen, men den har som regel kortet drastisk ned på mengden informasjon som presenteres. Uten den bruker jeg gjerne 3-4 minutter på åforsøke å forklare hva vi driver med.

Ingen kommentarer: