Tanker fra en tenkende tenker

mandag, november 14, 2005

Opera-sangerinne slått i Singstar

Opera i Tiden. er en trio av musikere som går nye og egne veier. De har spilt på Ullevål Stadion, Roskilde og Grieg festivalen, men under et kurs i forretningsutvikling måtte de gi tapt i en uformell Playstation Singstar konkurranse.

-De lurte meg! Magnus viste at man bare trengte å nynne tonene mens jeg trodde at man også måtte treffe teksten, utbrytte mezzosopranen Hildegunn Coucheron fra trioen Opera i Tiden. Hun hadde nettopp blitt slått i både Vanilla Ice's låt Ice Ice Baby og i Tina Turner's Simply the Best på Playstation Singstar.

-He he, uttalte Magnus Ravlo Stokke etter seieren. Han er daglig leder i oppstartsselskapet All Ears AS som leverer personifiserte mobile ringetoner.

Sammen med fire andre oppstartsselskaper deltok Opera i Tiden og All Ears på Pangstart, et prosjekt hvor de skulle utvikle forretningsideene og skrive forretningsplaner. Hvert oppstartsselskap fikk hjelp fra høgskolestudenter og fra ressurspersoner i det offentlige virkemiddelapparatet. Kurset besto av et to dagers introduksjonskurs og en intensiv uke hvor planen ble utarbeidet. Det var intens jobbing fra tidlig på morgenen til langt på kvelden, og for noen også natten. Alle var slitne like før innleveringsfristen og for å holde alle deltagerne våkne og piffe opp til en siste kraftinnsats ble Playstation Singstar tatt frem og det ble arrangert en uformell konkurranse mellom gründerne og studentene midt på natten.

-Vi synes det er kjempespennende at musikere som Opera i Tiden deltar på et kurs i forretningsutvikling, sier prosjektleder Anders Brenna. Nå håper vi at de får glede av det de har lært og at forretningsplanen de har skrevet gir dem en pangstart.


Om Opera i Tiden
Opera i Tiden består av Bente (sopran), Hildegunn (mezzosopran) og Emma (pianist). Med klassisk bakgrunn fra Musikkhøgskolen og Operahøgskolen, og med erfaringer fra egne konserter og operaoppsetninger, har de tre artistene funnet et rom i tiden hvor tidlig kultur treffer midt i hjertet på dagens unge og gamle – selv hos dem som trodde de ikke likte opera.

Se Opera i Tiden's webside for mer informasjon:
http://www.operaitiden.no


Om All Ears
All Ears har utviklet og produsert individualiserte telefonlyder/ringelyder i digitale lydformater, for salg gjennom distribusjonspartnere i hele verden. Produktene, med hovedflaggskipet Nametones™, har solgt veldig bra i Norge og er i salg i flere land i Europa.

For mer informasjon kontakt Magnus Ravlo Stokke (976 46 412)

Om Pangstart
Pangstart er et prosjekt i regi av Næringsetaten i Oslo Kommune i samarbeid med Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI og Høgskolen i Akershus, med støtte fra Innovasjon Norge, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. 6 utvalgte gründere fikk hjelp av studenter og ansatte i det offentlige virkemiddelapparat til å planlegge oppstarten av selskapene sine og skrive en forretningsplan. Først gjennomgikk deltagerne et to dagers introduksjonskurs før det ble arrangert et praktisk ideutviklingsseminar hvor gruppene gjennomførte markedsundersøkelser og skrev en forretningsplan.

Målet med Pangstart prosjektet er å gi selskaper i oppstartsfasen en god start og øke deres sjanse for å lykkes. Vi ønsker å gi studenter teoretisk og praktisk erfaring så de står bedre rustet den dagen de selv starter et selskap. Prosjektet gir ansatte i det offentlige virkemiddelapparatet praktisk erfaring og en bedre forståelse for utfordringene gründere står overfor. Samtidig bygger vi tverrfaglige nettverk for alle deltagerne.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Anders Brenna (900 77 860).

Om de andre deltagende oppstartsselskapene
For mange selskaper i oppstartsfasen er hemmeligholdelse viktig for å bevare konkurransefortrinn. Forespørsel om kontakt med de andre selskapene kan videreformidles gjennom prosjektleder.


Dette er en pressemelding jeg sendte ut etter at Pangstart prosjektet nå er ferdig. Det var en tøff uke, men alle var ekstremt motiverte og sto på hele veien. Nå har grunderne hver sin forretningsplan og studentene har fått seg noen erfaringer. Forhåpentligvis blir det noen suksesser ut av dette. Det blir spennende å se om noen finner det interessant nok til å trykke det.

Ingen kommentarer: