Tanker fra en tenkende tenker

tirsdag, august 23, 2005

Wiki basert CRM

CRM systemer er noe herk, men samtidig er de ekstremt gode verktøy å ha for å administrere kunderelasjonene. Problemet er at de er laget med utgangspunkt i ledelsens behov.

Det høres jo egentlig ganske logisk ut at et system tar utgangspunkt i ledelsens behov, men når det kommer til CRM løsninger synes jeg alle løsningene jeg har prøvd er håpløse. Ledelsen vil selvsagt ha muligheten til å trekke ut rapporter for å se hvem som har gjort hva og når de har gjort det. Problemet er at de fleste CRM systemer er så rigide at de oppleves som et sant helvete å registrere i. Det virker som at jo mer kjent et CRM system er, jo dårligere er det.

Jeg har lagt min elsk på wiki baserte systemer, og nå gjør jeg nok et lite wiki eksperiment. Navn og informasjon om mine kontakter, kunder og leverandører legger jeg inn i et personlig wiki system. Så bygger jeg det opp med linker på samme måte som en artikkel i Wikipedia. På den måten blir det enkelt å holde oversikt. Hver gang jeg skal notere en ny opplysning om en person gjør jeg det på personen, og tilsvarende på selskapet. En av fordelen her er at det da blir lettere å holde oversikt når en person bytter jobb.

Hittil har jeg ikke kommet så langt som å legge opp prosjekter, men her ser jeg for å gi hvert prosjekt en egen side i wiki løsningen. Den vil bli linket til fra selskapene og personene som er involvert i prosjektene.

Tidsplanlegging er en vesentlig del av et CRM system og wiki løsninger er foreløpig dårlig egnet til dette formålet. Det er mulig å legge inn events på datoer, men jeg er usikker på om dette er hensiktsmessig. Kanskje er dette et felt hvor man kunne utvidet wiki løsningen med en kalender applikasjon. Den dagen jeg flytter min personlige wiki ut på en bedriftswiki, vil det sannsynligvis være ganske enkelt å integrere med en eksisterende webbasert kalender.

Rapportering er noe problematisk også, men det er lett å finne frem til informasjonen. Søk på et ord som er relevant og informasjonen vil raskt dukke opp. Slik jeg ser det er strukturert og normalisert info slik vi finner den i databaser altfor rigid. Det er en grunn til at informasjon ble tilgjengeliggjort av søkemotorer og ikke av rigide database strukturer. Tilsvarende var også Notes en befriende løsning når den kom en gang for lenge sidenn. Notes brukte ikke en relasjonsdatabase, og det gjorde den lettere å bruke i tillegg til at den var vveldig fleksibel.

Selv skulle jeg gjerne hatt tid til å utvikle erstatninger for mange av dagens applikasjoner med modifiserte wikiløsninger. Desverre har jeg ikke den tiden tilgjengelig, så jeg får heller nøye meg med å bli en wiki superbruker. Forhåpentligvis er det mange andre enn meg som ser potensialet og som har tid til å ta tak i det. Ddere andre får gjøre som meg, bli superbrukere av wiki løsninger.

Ingen kommentarer: