Tanker fra en tenkende tenker

søndag, mai 22, 2005

44% vil starte egen bedrift

Aftenposten skal følge tre av dem.

Grundere er hotte for tiden. Det skrives om dem, politikerne har intensjoner om å legge til rette for dem, det undervises om entreprenørskap og det kommer stadig nye gode hjelpere. Landet beveger seg altså i riktig retning på dette feltet.

At 44% av de 1200 spurte i Opinions undersøkelse for Aftenposten ønsket å starte for seg selv er en god nyhet. Det betyr forhåpentligvis at vi får mange nye selskaper som kan løfte landet fremover. Samtidig håper jeg at denne interesen ikke bare består av det å "være sin egen sjef".

Nye bedrifter er ikke interessant hvis det bare består av enkeltpersonsforetak. Det vi trenger er oppstartsselskaper med ambisjoner, og da helst med et internasjonalt fokus. Bedrifter som lager produkter eller tjenester som kan eksporteres. Hvis vi er fornøyde med å drive vårt eget lille enkeltpersonsforetak der vi leier oss ut på timesbasis har vi egentlig ikke kommet noe lengre.

Vi skaper ikke noe merverdi for samfunnet hvis 44% av oss jobber som selvstendig næringsdrivende. Da er det mye bedre om noen starter noen ambisiøse bedrifter, og at de resten blir med på laget.

Det er ikke noe galt i å drive et enkeltpersonsforetak, jeg gjør det selv. Men for meg er det et steg på veien til et mer ambisiøst AS. Når ting har kommet på plass ønsker jeg å ta det til det naturlig neste skritt. Hvis jeg ikke greier det, vil jeg heller bli ansatt i et selskap med ambisjoner. Jeg er for lengst ferdig med å surre rundt og "skryte" av at jeg driver egen bedrift og er min egen sjef.

Nå kjenner jeg ikke alle de tre selskapene som Aftenposten skal følge i sin artikkelserie, men jeg kjenner i hvertfall litt til et av dem. En av de som er med på Oxyride studerte sammen med meg på Grunderskolen i Silicon Valley 2003. Ut i fra hva jeg hørte fra ham, tror jeg dette er et selskap med potensiale.

Takk til Aftenposten for å kjøre i gang en slik artikkelserie om grundere. Det tror jeg blir bra, og jeg gleder meg til å lese artiklene.

Ingen kommentarer: