Tanker fra en tenkende tenker

lørdag, april 09, 2005

Potetkonsulenter er lite verdt

'Han er som poteten, han kan brukes til alt'. Dette sitatet hører jeg stadig vekk, men poteter koster ikke mye pr. kilo.

I IT bransjen som jeg jobber i er det en svært utstrakt bruk av konsulenter, dvs. personer som gjør oppdrag og fakturerer på timesbasis. Timeprisen kan variere veldig, men normalt vil den ligge mellom 500-1500kr/timen. De som ligger under den prisen kategoriserer jeg som vikarer. I hvilken ende av denne vil en typisk 'potet' ligge? En som kan brukes til alt?

I de aller fleste tilfeller vil disse potetene ligge i den nedre delen av skalaen. Forklaringen er enkel: Kan du brukes til alt, ja så brukes de til alt. Det gjør at de heller ikke blir spesialist på et felt. Tidligere kunne disse potetene fakturere gode priser, men disse gode tidene er over. Hvis en kunde skal betale 800++kr/timen, så må det være fordi denne konsulenten besitter noe de ikke har og som det er knapphet på i markedet.

Det er derfor min påstand at det er mye bedre å være en indrefilet, enn en potet. Finn et fagfelt og bli best i det. Hvis du ikke klarer det, så bli ihvertfall blant de beste. Det er der de gode pengene ligger. Nå kan man selvsagt bomme litt denne veien også. Er feltet for snevert eller for sært, så kan man kanskje få gode timerater, men få timer. Da lønner det seg å heller gå ned i pris. Allikevel vil jeg si at man må finne seg en nisje.

Jeg kjenner flere veldig dyktige poteter. De har i perioder fått godt betalt, men det går mer på deres selgende konsulent personlighet. En virkelig dyktig potet kan allti erstattes. Kanskje må man hente inn 2-3 personer for å gjøre samme jobben, men den kan gjennomføres. Dessuten vil nybegynnere raskt plukke opp det som er nødvendig for å erstatte vedkommende. En spesialist derimot kan ikke erstattes så lett. Å legge på en, to eller tre personer er ingen garanti for at jobben kan fullføres like bra. Derfor kan vedkommende kreve en bedre pris og får det.

Det råeste eksempelet jeg har hørt om i Norge, var hos en norsk bank i 1997 (tror det var det året). Banken manglet kompetanse innen et felt og alle som kunne noe om dette jobbet for en konkurrerende bank. Derfor måtte de leie inn en person som tok 6.000kr/timen! Det var neppe et langt oppdrag, men sikkert langt nok til at vedkommende kunne unne seg en ordentlig ferie.

Nå dreier ikke alt seg om penger, men i konsulentverdenen henger det tett sammen med hvor interessant jobben din er. Hvis du er i den nedre enden av skalaen er det som regel mye rutinearbeid og lite med faglige oppdateringer. Er du i den øvre delen så har du mer enn nok av utfordringer, og det står ikke på småbeløp hvis du trenger faglig påfyll.

3 kommentarer:

Terje sa...

I lille Norge kan man ikke leve av å være fag-spesialist alene, i allefall ikke om området ditt er svært snevert. Skal man klare seg må man kunne jobbe med en rekke oppgaver, å løse disse på best måte.

Struktur, effektivitet og kompetanse er krav for både poteter og indrefiler. I mange sammenhenger er det bedre å være en velbrukt potet, enn en unbrukt indrefilet.

Den beste løsningen er å kombinere 2-3 spissområder, samt klare å se løsninger på tvers av systemer. Da får man betalt som en indrefilet, men jobber like mye som en potet.

Vil heller jobbe 1500 timer i året med 1000kr timen, enn 50timer med 6000kr timen. Men det er min mening.

Anders Brenna sa...

Godt poeng, men får du 1000kr/timen så er du neppe en potet.

Spisskompetanse kan ofte dyrkes frem i kombinasjonen av flere ting. Det vesentlige er skille seg positivt ut.

Hvis man jobber med generell Windows drifting kan man lett erstattes.

Jens Tore Fremmegård sa...

Jeg er indrefilet med potet. Kan mye om så mangt innen IT, men har 3-4 fagfelt jeg har spesialisert meg innen.